El.tavle og sikringsskap

El.tavle og sikringsskap

El.tavlen er det elektriske anleggets sentrale punkt. Den krever oppsyn, vedlikehold og oppdateringer. Konsekvensen ved feil er stans i arbeid og ofte en mer kostbar reparasjon. I Norelco kan vi bistå med råd og anbefalinger vedrørende disse tingene. Vi utfører også kontroller og termografi for å sikre optimal drift av din tavle.

Har du behov for å skifte ut den gamle tavlen? Vi skifter større hovedtavler til små underfordelinger. Ved behov bruker vi anerkjente tavlebyggere og sørger for stor fleksibilitet ved utskiftningen.

Få kontroll på ditt sikringsskap

I sikringsskapet i huset eller leiligheten din finnes både hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektrisk kurs. Disse skal sikre at man ikke får overbelastning på det elektriske ledningssystem. Du vil også finne jordfeilbryter, overspenningsvern og en strømmåler i sikringsskapet.

Har du et mer moderne hus eller leilighet har du ganske sikkert automatsikringer. Dersom strømmen går kan man enkelt aktivere sikringen igjen. Dette i motsetning til eldre bygg hvor man fortsatt kan finne smeltesikringer i porselen som må byttes når de går.

Vi kontrollerer og skifter gamle sikringsskap eller installerer i nybygg. Er du usikker på om sikringsskapet ditt er i henhold til forskriftene er det bare å ta kontakt så foretar vi en kontroll. Sikringsskapet er det elektriske systemets «hjerte», og det er meget viktig at det fungerer optimalt