Kontroll og utredning

Kontroll og utredning

Vi gjennomfører kontroll av el-anlegg og leverer en tilstandsrapport av det elektriske anlegget med anbefalinger for forbedringer og utbedringer av eventuelle feil og mangler.

Det er eiers og brukers ansvar å holde i det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Vi har den nødvendige kompetansen og kan hjelpe dere med både tilstandskontroll og utbedringene som det er behov for.