Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Hvordan sikre at det elektriske anlegget er i orden? Inngå en service- eller vedlikeholdsavtale med oss og vi tar ansvar for at anlegget er i orden og i henhold til gjeldende forskrifter.

Ved å bruke Norelco som fast elektroleverandør sikrer du at man kjenner bygget og rutinene. Dermed sparer man etterhvert mye tid på å slippe å lete og begynne på nytt hver gang det kommer nye folk. Vi tilbyr fast elektriker, gode avtaler og rask oppmøtetid. I tillegg hjelper vi til med IK-systemet for elektro.

Vi tilbyr også kontroller ihht. 405-1 og 405-3.