Våre tjenester

Vi tilbyr flere tjenester til næringslivet og til deg som privatperson

Alt fra enkle kontroller, til montering av varmeanlegg, el-bil ladestasjon og sikkerhetssystemer. Vi kan også kontaktes dersom det skulle oppstå feil på det elektriske i hjemmet, eller om du ønsker en kontroll eller trenger hjelp til en installasjon.


El.tavle / Sikringsskap 

El.tavlen er det elektriske anleggets sentrale punkt. Den krever oppsyn, vedlikehold og oppdateringer. Konsekvensen ved feil er stans i arbeid og ofte en mer kostbar reparasjon. I Norelco kan vi bistå med råd og anbefalinger vedrørende disse tingene. Vi utfører også kontroller og termografi for å sikre optimal drift av din tavle.

Har du behov for å skifte ut den gamle tavlen? Vi skifter større hovedtavler til små underfordelinger. Ved behov bruker vi anerkjente tavlebyggere og sørger for stor fleksibilitet ved utskiftningen.

Ladestasjon til el-bil 

El-bilene har blitt svært populære i Norge de siste årene og behovet for ladestasjoner er økende. Ladingen er kraftkrevende og det er knyttet spesielle krav til det elektriske anlegget i forbindelse med ladestasjoner. Å plugge ladekabelen inn i det gamle uttaket for motorvarmeren er ikke en god, varig løsning med tanke på el-sikkerhet.

Ønsker du å etablere en eller flere ladestasjoner? Ta kontakt så hjelper vi deg med en løsning